فراخوان ثبت نام از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی استان همدان

تاریخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۹۹ رویدادها
فراخوان ثبت نام از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی استان همدان

ثبت نام طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

فراخوان ثبت نام از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی استان همدان

مهلت ثبت نام تا 6 آبان ماه از طریق سامانه www.inhb.ir

تلفن دبیرخانه : 32513020 – 081