فراخوان ثبت نام از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی استان همدان

تاریخ : ۳۰ دی ۱۳۹۹
فراخوان ثبت نام از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی استان همدان

ثبت نام طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

فراخوان ثبت نام از متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی استان همدان

ثبت نام از طریق سامانه www.inhb.ir

تلفن دبیرخانه : 32513020 – 081