راه انداری مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان

دکتر محمدصادق بیجندی سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان با درخواست جهاددانشگاهی همدان مبنی بر راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی موافقت کرد.
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۴ کد : ۱۶۴۵۲ کشوری
راه انداری مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمدصادق بیجندی سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان  با درخواست رییس جهاددانشگاهی همدان مبنی بر راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی با زمینه تخصصی سفال در مرکز علمی و کاربردی استان موافقت کرد.


نظر شما :