پیوند کلاسهای ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۸۸

پیوند کلاسهای درسی روز سه شنبه 26 فروردین ماه

http://cel.jde.ir/mi0126h8/                    مهندسی اینترنت استاد خانم باباخانی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/ztakh0126h8/                 زبان تخصصی 2 استاد خانم فتحیان 26 فروردین

http://cel.jde.ir/tab0126h8/                   تکنلوژی عالی بتن استاد آقای فرنام 26فروردین

http://cel.jde.ir/fi0126h8/                    فیزیک 2 استاد خانم غفاری 26 فروردین

http://cel.jde.ir/sis0126h8/                   سیگنال ها و سیستم ها و کنترل خطی استاد میرزابیگی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/din0126h8/                   دینامیک استاد آقای هوشیاری 26 فروردین

http://cel.jde.ir/tas0126h8/                   تاسیسات الکتریکی استاد همدونی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/tol0126h9/                   تولید نیروگاه استاد همدونی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/tose0126h10/                 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استاد فتحیان 26 فروردین

http://cel.jde.ir/bazar0126h10/                بازار سرمایه و ابزار تامین مالی استاد خانم عباسی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/bazb0126h10/                 بازرگانی بین المللی استاد عاقلان 26 فروردین

http://cel.jde.ir/bsp0126h10/                  برنامه سازی پیشرفته استاد خانم باباخانی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/mmd0126h10/                  مدارهای منطقی و دیجیتال استاد میرزابیگی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/tz0126h10/                   طراحی زبان های برنامه سازی سیستم استاد خانم بهرامی نیکو 26 فروردین

http://cel.jde.ir/dins0126h10/                 دینامیک سازه استاد آقای پارسایی مرام 26 فروردین

http://cel.jde.ir/mj0126h12/                   مباحث جاری و کنترل های داخلی استاد خانم عباسی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/azels0126h12/                آز الکترونیک صنعتی استاد همدونی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/bazam0126h12/                بازرایابی و مدیریت بازار استاد خانم عاقلان 26 فروردین

http://cel.jde.ir/ibde0126h12/                 ایجاد بانک های اطلاعاتی و پایگاه داده استاد باباخانی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/zma0126h12/                  زبان ماشین و اسمبلی استاد خانم بهرامی نیکو 26 فروردین

http://cel.jde.ir/azko0126h12/                 آز سیستم کنترل خطی استاد آقای میرزابیگی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/akht0126h12/                 اخلاق و تربیت اسلامی استاد الماسی 26 فروردین

http://cel.jde.ir/tar0126h14/                  طراحی لرزه ای سازه ها استاد رضائیان 26 فروردین

http://cel.jde.ir/teo0126h16/                  تئوری الاستیسیته استاد فرنام 26 فروردین