مراسم بزرگداشت چهل سالگی جهاددانشگاهی و تقدیر از جهادگران نمونه کشوری و استانی بصورت مجازی همزمان با سراسر کشور - ۱۵ مرداد ماه ۹۹

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۰