دیدار نماینده مردم همدان و فامنین با سرپرست جهاددانشگاهی استان به مناسبت چهل سالگی تاسیس جهاددانشگاهی - ۱۶ مرداد ۹۹