دیدار سرپرست جهاددانشگاهی استان با فرماندار همدان به مناسبت بزرگداشت چهل سالگی تاسیس جهاددانشگاهی