برگزاری مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه سرپرست جدید جهاددانشگاهی همدان