برگزاری مراسم تکریم رییس پیشین و معارفه سرپرست جدید جهاددانشگاهی همدان

۰۷ مهر ۱۳۹۹ ۰