بازدید پرسنل جهاددانشگاهی همدان از پروژه مرکز جامع زنان و درمان ناباروری

۲۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۳ 0

بازدید پرسنل جهاددانشگاهی همدان از پروژه مرکز جامع زنان و درمان ناباروری و تقدیر از افراد موثر در پیشبرد پروژه به مناسبت 16 مرداد، چهل و یکمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی