بازدید دکتر حاجی بابایی نماینده محترم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از مرکز جامع زنان و درمان ناباروری جهاددانشگاهی همدان