کلینیک سلامت خانواده جهاددانشگاهی همدان

تاریخ : ۳۱ تیر ۱۴۰۰
کلینیک سلامت خانواده جهاددانشگاهی همدان

کلینیک سلامت خانواده جهاددانشگاهی استان همدان

با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده ارائه خدمات مشاوره ای به همشهریان عزیز می باشد.
آدرس:همدان میدان مدرس، بلوار شهیدان شاه حسینی، کلینیک سلامت خانواده جهاددانشگاهی
34248698
34248688