انتصاب مدیر حراست جهاددانشگاهی همدان

۰۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۰ کد : ۲۸۵۳۱ ستادی
مدیر حراست جهاددانشگاهی همدان منصوب شد.
انتصاب مدیر حراست جهاددانشگاهی  همدان


به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، طی حکمی از سوی بهنام چهارلنگ مدیرکل حراست جهاددانشگاهی؛ فرزاد خزائی به سمت مدیر حراست جهاددانشگاهی واحد همدان منصوب شد.


( ۲ )

نظر شما :