آموزش ۳۲۰۰۰ دانش آموز همدانی در طرح داناب توسط جهاددانشگاهی استان

قرارداد اجرای طرح نجات دانش آموزی آب (داناب) و طرح گسترش سواد آبی بین جهاددانشگاهی همدان و شرکت آب منطقه ای استان منعقد شد.
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۹ کد : ۱۵۷۷۴ آموزشی
آموزش ۳۲۰۰۰ دانش آموز همدانی در طرح داناب توسط جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان،معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد همدان از انعقاد قرارداد اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی فی مابین جهاددانشگاهی استان و شرکت آب منطقه ای همدان خبر داد.

امیرعباس محبیان گفت: هدف اصلی اجرای طرح های داناب و گسترش سواد آبی، آموزش بهره برداری صحیح از منابع می باشد تا با وضعیت منابع آبی بیشتر آشنا شده و در مصرف آن تلاش کنیم.

ایشان افزود: در طرح های فوق که برای دومین بار است توسط جهاددانشگاهی همدان اجرا می شود مقرر گردید تعداد 32000 دانش آموز متوسطه اول در 260 مدرسه استان تحت آموزش قرار گیرند.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح ها، معلمان مطالبی را طی دوره  آموزش دیده و به دانش آموزان انتقال می‌دهند،  افزود: اهمیت آب و چرخه آن در زمین، مصارف و منابع آب، تاسیسات آن، اهمیت حفاظت های کمی و کیفی و یا شرایط اجتماعی که بحران آب ممکن است ایجاد کند از جمله آموزش هایی است که در این طرح ها ارائه می شود.

 


نظر شما :