ریاست

تعداد بازدید:۱۴۶۳

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان