ریاست

تعداد بازدید:۸۰۴

علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان