ریاست

تعداد بازدید:۱۲۶۹

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان