برگزاری دومین کارگاه آموزشی زنان سرپرست خانوار شهرستان بهار توسط جهاد دانشگاهی همدان

۰۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۸ کد : ۱۹۲۸۰ آموزشی
برگزاری دومین کارگاه آموزشی زنان سرپرست خانوار شهرستان بهار  توسط جهاد دانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد همدان، دومین کارگاه آموزشی زنان سرپرست خانوار شهرستان بهار توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاد دانشگاهی همدان در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.

مسئول تجاری سازی و اشتغال جهاد دانشگاهی ضمن اعلام این خبر گفت: این کارگاه از سلسله آموزشهای عمومی زنان سرپرست خانوار در راستای طرح ملی توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با حضور پیشرانان و زنان سرپرست خانوار شهرستان برگزار شد.

محمد رضائیان افزود، طرح ملی توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار از سال 1398 آغاز شده است که متاسفانه با شیوع بیماری کرونا روند اجرای آن با محدودیتهایی مواجه گردید که بازار فروش پیشرانان طرح را نیز تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد، در حال حاضر طرح مذکور با رعایت کامل پروتکلهای وزارت بهداشت، در حال اجرا بوده و تاکنون تعدادی از افراد جامعه هدف به بازار کار متصل شده اند و الباقی نیز در حال سپری کردن دوره های آموزشی تخصصی توسط پیشرانان مربوطه می باشند.

 


نظر شما :