برگزاری آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین با همکاری جهاددانشگاهی

۰۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۶ کد : ۲۳۰۹۸ آموزشی
برگزاری آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین با همکاری جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، سرپرست جهاددانشگاهی واحد همدان از برگزاری آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین با همکاری جهاددانشگاهی خبرداد و گفت: آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین با همکاری جهاددانشگاهی در آبان امسال برگزار خواهد شد و متقاضیان شرکت در این آزمون تا 12 مهر فرصت دارند در سامانه www.hrtc.ir ثبت نام  کنند.

علی کلانترنیا با بیان اینکه ثبت نام آزمون استخدامی شرکت کار و تأمین از سوم مهر آغاز شده است، اظهارکرد: شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسـانی مورد نیاز در مجموعه‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی و ادارات کل بیمه‌ای در سـراسـر کشـور، به صـورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب کند.

وی با اشاره به اینکه کارت شــرکت در آزمون، از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ برای مشــاهده و پرینت بر روی ســایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی بـه آدرس ir.hrtc.www قرار خواهـد گرفـت، تصریح کرد:  آزمون در روز جمعـه دوم آبـان۱۳۹۹ در کلیـه مراکز اسـتانها و با توجه به آمــــار شـــــرکت‌کنندگان، حسـب مورد در برخی از شـهرسـتانها برگزار خواهد شـد.

وی خاطرنشان کرد: ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شــهرســتان اعلام شــده داوطلب در فرم ثبت نام برای روز آزمون» است که در فرم ثبت نام درج خواهند کرد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شـرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسـید.

کلانترنیا با بیان اینکه این شرکت از بین داوطلبان 31 نفر را در استان همدان به‌کار خواهد گرفت، افزود: شرکت کار و تأمین در مشاغل منشی پزشکی، بهیار، کمک پرستار، متصدی خدمات اداری، متصدی خدمات عمومی و متصدی خدمات دارویی  31 زن و مرد را در شهرستانهای همدان، رزن، نهاوند، ملایر و تویسرکان به صورت موقت شرکتی استخدام خواهد کرد.


نظر شما :