دوره بازآموزی مدیران فنی شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای استان در جهاد دانشگاهی همدان برگزار شد.

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۴ کد : ۱۱۴۴۷ آموزشی
دوره بازآموزی مدیران فنی شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای استان در جهاد دانشگاهی همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان، ضمن اعلام این خبر گفت: دوره بازآموزی مدیران فنی شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای استان توسط مرکز آموزش شاغلین بخش حمل و نقل جاده ای این واحد در شهریور ماه در حال برگزاری است.

امیرعباس محبیان افزود، همزمان با اجرای طرح سفرهای تابستانی و با توجه به اهمیت و ضرورت بازآموزی مدیران فنی شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای در نحوه کنترل اجزاء فنی وسیله نقلیه عمومی این دوره برگزار می شود.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد همدان همچنین هدف اصلی از برنامه ریزی این دوره را آمادگی وسایل نقلیه از نظر سلامت و ایمنی جهت اعزام به سفر و همچنین آشنایی و روش کار با سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن)، عنوان کرد.


نظر شما :