امور مالی

تعداد بازدید:۱۱۲۳

سرکار خانم بختیاری؛ مدیر امور مالی جهاددانشگاهی استان همدان

 تلفن تماس:           34248410-081