فناوری اطلاعات IT

تعداد بازدید:۲۰۴۱

قائد میرابیان؛ مسئول IT و انفورماتیک جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32529752-081