ریاست

تعداد بازدید:۱۶۱۸

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان