ریاست

تعداد بازدید:۳۷۷۹

 دکتر علی کلانترنیا ؛ سرپرست جهاددانشگاهی استان همدان