معرفی معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۲۰۷۰

سید محمد مهدی حسینی کیا ؛ سرپرست معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32523521-081


معاونت پشتیبانی از سه زیر مجموعه‌ی اداره‌ی خدمات اداری و عمومی، اداره‌ی مالی و دفتر فناوری اطلاعات تشکیل شده است که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌های جهاددانشگاهی استان همدان ایفا می‌کنند.

این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابعو سرمایهانسانی و منابع مالیبتواند با افزایش بهره‌وری واحدهای مختلف در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین بازدهی دست یابد.

در ادامه به اختصار، مروری داریم بر وظایف و قسمت های زیرمجموعه معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد استان همدان.

 وظایف

·       هماهنگی سیاست های اجرائی حوزه معاونت اداری، مالی و پشتیبانی

·       نظارت و همکاری نسبت به اعمال قوانین، مقررات، آئین نامه و دستورالعمل های امور جاری حوزهمعاونت

·       تلاش برای ایجاد منابع درآمدی پایدار

·       تلاش برای توسعه امور رفاهی کارکنان

·       تهیه و تنظیم سیاست ها ، برنامه های کوتاه مدت، میان و بلند مدت واحد

·       تهیه و پیگیری بودجه و درآمدهای واحد در مراجع ذیربط

·       پیگیری و دریافت اعتبارات و توزیع آن طبق مقررات جهاددانشگاهی و نظارت بر مصرف درآمدها

·       نظارت و کنترل بر گردش صحیح امور اداری ، مالی ، حقوقی و رفاهی

·        تایید صدور احکام کارگزینی و تائید اسناد مالی و قراردادها

·       پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست واحد

قسمت های زیرمجموعه

·       نظارت مالی

·       حسابداری

·       جمعداری اموال

·       انبارداری

·       کارپردازی

·       پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری و برنامه های کاربردی سیستم های سازمان

·       پشتیبانی شبکه

·       پشتیبانی اینترنت

·       پشتیبانی اتوماسیون اداری

·       پشتیبانی اتاق سرور

·       پشتیبانی فنی وب سایت واحد

·       پشتیبانی فنی آموزش های مجازی

·       پشتیبانی فنی نرم افزار آموزشی رویش

·       پشتیبانی سایت های کامپیوتری