وظایف جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۲۴۰۵

وظایف کلی جهاددانشگاهی عبارت است از:

- تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات در چارچوب سیاستهای فرهنگی کشور
-ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف ، ترجمه و انتشار کتب ، نشریات نتایج تحقیقات و مقالات علمی ، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی
-انجام دادن تحقیقات توسعه ای و کاربردی
-پی گیری طرحهای تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
-ارائه خدمات علمی فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه
-حمایت ، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه
-اجرای دوره های رسمی آموزش های علمی کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور
-ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده براساس قوانین و مقررات آموزش عالی
-مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی

تبصره : خدمات علمی فنی شامل : انجام دادن آزمایش های کیفی، بررسی پیشنهاد استانداردها ، جمع آوری و پردازش داده های علمی ، انتشار مدارک و داده های علمی ، ترویج فنون و انجام دادن مشاوره علمی و ارائه کمکهای فنی و انجام دادن خدمات بهداشتی و درمانی و تشخیص پزشکی  می شود