آزمایشگاه تشخیص طبی

تعداد بازدید:۳۲۶۶

جناب آقای وکیلیان؛ مدیر آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32520264-081


آزمایشگاه تشخیص تشخیص طبی جهاددانشگاهی استان همدان در سال 1366 با ارائه آزمایشهای بیوشیمی، هماتولوژی، میکروبیولوژی، سرولوژی و پارازیتولوژی تاسیس گردیده است.

 در حال حاضر اکثر آزمایشات در خود آزمایشگاه اعم از آزمایش خون بندناف رویان، میکروالبومین، ویتامین D3 و هلیکوباکتر پیلوری IgA و... انجام می شود.