معرفی معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۱۸۹۲

فاطمه عزیزی هرمز؛ سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس :             38380571-081


فعالیت‌های فرهنگی، از ابتدای شکل‌گیری جهاد دانشگاهی، بخشی اساسی و لاینفک، از فعالیت‌های این نهاد را به خود اختصاص داده است. مشخصه اساسی فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی است.

 رویکرد اساسی جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی، ایجاد آمادگی فکری و مکتبی، در قشر جوان و در چارچوب سیاست‌های فرهنگی، جهت مقابله با تهاجم فرهنگی است.

 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با توجه به رسالت خود به عنوان مجموعه فرهنگی فعال در دانشگاه­ها، تاکنون در پی اهدافی چون ترویج فرهنگ و معارف دینی، پرورش منابع انسانی متعهد، متخصص و خلاق و همچنین تلاش در جهت رشد و غنای معنوی دانشگاهیان بوده است.

 این مجموعه تلاش نموده با ایجاد فرصت­های نو، ایجاد هم­اندیشی در دستگاه­های فرهنگی، ارائه فعالیت­های شاخص فرهنگی با تاثیرگذاری ماندگاری بیشتر، گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و معنوی دانشگاه بردارد.

 معاونت فرهنگی همچنین با نگاهی به برنامه چهارم توسعه و نتایج به دست آمده آن، تغییراتی را در شکل کلی برنامه های پنجم توسعه با نگاهی نو و کارآمد و بر اساس اهداف چشم انداز و الگویی که می توان برای یک فارغ التحصیل شایسته نظام آموزش عالی کشور بر مبنای نقشها و شایستگی ها ترسیم نمود را به صورت نقش های هفتگانه ارائه داد و لذا برنامه های اجرایی ارائه شده باید در راستای تقویت این نقش ها و شایستگی ها باشد.

 منظور از نقش های هفتگانه، نقش های قابل تصور برای یک دانش‌آموخته دانشگاه است که بر اساس تعالیم نورانی قرآن کریم، همگی در ذیل نقش محوری بنده مؤمن خدا قرار دارند. این نقش ها بر اساس الگوی فارغ التحصیل شایسته نظام آموزش عالی ایران (مقطع کارشناسی) تعیین شده است که در سال 1389 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی تدوین شده است.

 این نقش ها عبارتند از:

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در امور عبادی و مناسک (نقش عبادی و مناسک)

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در برابر خودش و جسم اش ( نقش رشد فردی)

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در تعامل با خانواده (نقش خانواده)

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در تعامل با مردم (نقش اخلاقی و اجتماعی)

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در نقش یک عنصر فعال و اثرگذار در توسعه اقتصادی دانش‌بنیان کشور  (نقش اشتغال دانش بنیان)

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در نقش یک عنصر تأثیرگذار و شهروند مسئول بر تحولات اجتماعی و سیاسی‌ (نقش سیاسی و اجتماعی)

 · به عنوان بنده مؤمن خداوند در تعامل با طبیعت زنده و سایر عناصر نظام هستی (نقش محیط زیست)

  بدیهی است یک فارغ التحصیل شایسته، برای ایفای موفقیت­آمیز نقش های خود باید دارای شایستگی هایی باشد. این نقش ها بر مبنای اخلاقیات و اخلاقیات بر مبنای ایمانیات فرد مبتنی شده است.