معرفی معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۳۰۵۲

عبدالله میرزابیگی؛ معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           34242927-081


 

امروزهآموزشبه عنوان یکی از مکانیزم های اصلی توسعه منابع انسانی در حوزه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران ومسئولین و مدیرانآموزشقرار گرفته است.

جهاددانشگاهی با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی گسترده در سراسر کشور قادر به ارائه خدمات آموزشی به جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح کشور است. آموزش‌های جهاددانشگاهی با شعار «آموزش، تحول، نوآوری» و با هدف توسعه منابع انسانی و متناسب سازی قابلیت‌های تخصصی افراد با دگرگونی و تحولات علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن کارآیی لازم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف اجتماعی و شغلی کسب گردد.

در این راستا، در کنار آموزش های بلند مدت (موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی و مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی)، توجه ویژه به آموزش‌های کوتاه مدت از جایگاهی ویژه در میان فعالیت‌های جهاددانشگاهی برخوردار است که این فعالیت‌ها به دو گروه آموزش‌های تخصصی و عمومی تقسیم می‌شوند.

همچنین آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان نیز مد نظر معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قرار دارد که این آموزش‌ها هم در دو گروه تخصصی و عمومی برگزار می‌شوند.

همانطور که اشاره شد فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی استان همدان به دو بخش "بلندمدت" و "کوتاه مدت" تقسیم می شود.

آموزش های بلندمدت: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی همدان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان

آموزش های کوتاه مدت: مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت(شماره 1)