امور اداری

تعداد بازدید:۱۶۵۸

سید میلاد باقری؛ مدیر امور اداری و عمومی جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32533522-081        داخلی 105