معرفی واحد همدان

تعداد بازدید:۳۶۹۲

جهاددانشگاهی استان همدان در سال 1365 فعالیت خود را آغاز کرده است و در زمینه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی فعالیت می نماید.

دو موسسه آموزش عالی و مرکز آموزش علمی کاربردی زیر نظر این نهاد فعال هستند و در حال حاضر در حدود 3 هزار و 500 دانشجو در این مراکز در حال تحصیل می باشند.

آزمایشگاه تشخیص طبی، مرکز خدمات تخصصی طب کار و نمایندگی خون بندناف جهاددانشگاهی استان همدان از دیگر مراکز تحت نظارت جهاددانشگاهی واحد همدان می باشند که هر یک اقدامات بسیاری را در راستای وظایف محوله خویش انجام می دهند.

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی همدان نیز با آموزش سالیانه بیش از 4 هزار نفر در قالب دوره های تخصصی آموزش کارکنان دولت و دوره های آزاد زیر نظر این واحد فعالیت می نماید.

دو مرکز تخصصی گیاهان دارویی و مرکز آموزش های تخصصی حمل و نقل جاده ای نیز از دیگر مراکز تازه تاسیس واحد همدان می باشند که با دریافت مجوز در راستای دستیابی به اهداف پژوهشی و آموزشی در حال پیگیری و اجرا هستند.

در حال حاضر، جهاد واحد همدان با آغاز ساخت و ساز پروژه عمرانی خود با زیربنایی بالغ بر 10 هزار متر مربع، به دنبال افزایش فضای کالبدی و علمی، تحقیقاتی و آموزشی خود می باشد.

ریاست جهاددانشگاهی واحد همدان در دو سال اخیر، به دنبال نظم بخشی به اقدامات و عملکرد این نهاد بوده و همواره کوشیده است جهاددانشگاهی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی در همه زمینه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، فعالیتی مطلوب و سازنده و مثمر ثمر داشته باشد و به اهداف عالیه خود دست یابد.