نمایندگی خون بند ناف همدان

تعداد بازدید:۲۹۹۶

عباس وکیلیان؛ مدیر نمایندگی بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی استان همدان

تلفن تماس:           32520264-081


به دنبال تحقیقاتی که در زمینه سلولهای بنیادی انجام شد، دانشمندان همواره به دنبال این بودند که با توجه به موفقیت‌هایی که کسب کرده‌اند بهمنابع استحصال و استخراج سلول‌های بنیادی نیز دسترسی پیدا کنند. در همین راستا دانشمندان منابع مختلفی را مورد بررسی قرار دادند که از جمله آنها می‌توان به استخراج سلولهای بنیادی از مغز استخوان و خون بند ناف اشاره کرد.

نمایندگی خون بندناف جهاددانشگاهی همدان از سال 1386 در استان همدان آغاز به کار نموده است و از ابتدای فعالیت تاکنون 650 نمونه در استان جمع آوری شده و در بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی ذخیره شده است.