اجرای فاز بررسی مزیت‌های استانی مشاغل خانگی توسط معاونت پژوهشی

۲۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۹ کد : ۲۳۹۲۸ پژوهشی
اجرای فاز بررسی مزیت‌های استانی مشاغل خانگی توسط معاونت پژوهشی

پتانسیل‌ها و مزیت‌های استانی در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی در همدان بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد همدان با بیان اینکه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در یک قرارداد دوجانبه بین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تنطیم شده است، اظهار کرد: در این طرح که منجر به اشتغال خواهد شد، سهم استان همدان 2100 نفر است.

خلیل میرزایی تصریح کرد: این طرح در سه فاز بررسی پتانسیل‌ها و مزیت‌های استانی، توانمندسازی و اتصال به بازار اجرا می شود که طبق شیوه نامه اجرایی، فاز اول آن پژوهشی و دو فاز بعدی آموزشی خواهد بود.

وی با بیان اینکه فاز پژوهشی این طرح در حال انجام است، گفت: این فاز به 16 میکرو پروژه تقسیم شده که بررسی اسناد بالادستی همانند سند آمایش، سند توسعه و سند توسعه اشتغال در استان از جمله آن ها است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان اضافه کرد: برای رسیدن به نیازها و مزیت‌های استانی در اشتغال، با مسئولین حوزه اشتغال، کارآفرینان، نخبگان این امر توسط تیم پژوهشی به روش دلفی مصاحبه صورت می‌گیرد تا نقطه نظرات این افراد با اسناد بالادستی تطبیق داده شده تا به ثبت یک رشته جدید و یا تغییر اولویت بندی رشته‌های موجود در مشاغل خانگی منجر شود.

وی با بیان اینکه کار تیم پژوهشی، تصمیم سازی است، افزود: نتایج پژوهشی بدست آمده مبنای تصمیم گیری برای معاونت آموزشی و مرکز ستفا خواهد بود تا بتوانند نقشه راه درستی را برای اشتغال در این طرح ترسیم کنند.

میرزایی بررسی و ارزیابی وضعیت موجود برای دستیابی به نیازمندی ‌های مشاغل خانگی در جهت نیل به وضعیت مطلوب را مهمترین بخش این طرح دانست و اظهار کرد: جلسات متعددی با همکاران ایسپا برگزار شده و مدیریت دانش و مستندسازی طبق جدول زمانبندی در حال انجام است.

وی افزود: سوالاتی از دل شیوه نامه طرح استخراج شده که طی مصاحبه از خبرگان این امر شامل، اعضای هیئت علمی دانشگاه، صاحبان نظر در حوزه اشتغال، کارآفرینان، رؤسای سازمان‌ها پرسیده شده تا در معرض تحلیل گفتمان و محتوا قرار گیرد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان اظهار کرد: با پیمایش و تحلیل مصاحبه ها یا مزیت‌های سابق مشاغل خانگی مورد قبول قرار می گیرد و یا تغییر می کند.

میرزایی با بیان اینکه آمار مبنای برنامه ریزی است تصریح کرد: شناخت درست مسئله منجر به پاسخ درست می شود، بر همین اساس شناخت موضوع اهمیت پیدا می کند.

وی با بیان اینکه با توجه به بازخورد طرح‌های مشابه قبلی، اتصال به بازار در این طرح بسیار دل گرم کننده خواهد بود، گفت: در کارهای تولید، 30درصد تولید محصول و 70 درصد فروش آن است، و  در واقع اتصال به بازار مهمترین مهارت طرح است.


( ۲ )

نظر شما :