آموزش ۳۲۰۰۰ دانش آموز استان توسط جهاددانشگاهی همدان

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۹ کد : ۲۸۰۴۰ آموزشی
قرارداد اجرای طرح نجات دانش آموزی آب (داناب) و طرح گسترش سواد آبی بین جهاددانشگاهی همدان و شرکت آب منطقه ای استان منعقد شد.
آموزش ۳۲۰۰۰ دانش آموز استان توسط جهاددانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، عبدالله میرزابیگی معاون آموزشی جهاددانشگاهی همدان از انعقاد قرارداد اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی فی مابین جهاددانشگاهی همدان و شرکت آب منطقه ای استان خبر داد.
میرزابیگی ضمن اعلام این خبر، هدف اصلی اجرای طرح های داناب و گسترش سواد آبی را آشنایی با وضعیت منابع آبی و آموزش بهره برداری صحیح از منابع دانست. 
وی افزود: در طرح های فوق الذکر که برای دومین بار توسط جهاددانشگاهی همدان اجرا می شود تعداد 32000 دانش آموز متوسطه اول در 260 مدرسه استان تحت آموزش طرح نجات دانش آموزی آب (داناب) و طرح گسترش سواد آبی قرار می گیرند.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی همدان گفت: با اجرای این طرح ها، معلمان آموزش دیده و مطالب را به دانش آموزان منتقل خواهند کرد و اهمیت آب و چرخه آن در زمین، مصارف و منابع آب، تاسیسات آن، اهمیت حفاظت های کمی و کیفی و یا شرایط اجتماعی که بحران آب ممکن است ایجاد کند از جمله آموزش هایی است که ارائه می شود.
وی خاطر نشان کرد، با توجه به شیوع بیماری کرونا این طرح با رعایت پروتکل های بهداشتی تا پایان خرداد ماه 1400 به صورت مجازی انجام می شود و از مهر ماه 1400 با توجه به شرایط کرونا در استان برای اجرای ادامه طرح بصورت حضوری و یا همچنان مجازی، تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.

text to speech icon

نظر شما :