انعقاد قرارداد بین دادگستری کل استان و جهاددانشگاهی همدان

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۴ کد : ۲۹۶۷۴ آموزشی
قرارداد فی ما بین دادگستری کل استان همدان و جهاددانشگاهی استان منعقد شد.
انعقاد قرارداد بین دادگستری کل استان و جهاددانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان همدان، قرارداد آموزشی اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت فی ما بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان و جهاددانشگاهی استان به امضا روسای مربوطه رسید.
اجرای تکالیف قوه قضائیه در حوزه های پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان ، پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشگیری از پرخاشگری کلامی و نوشتاری، پیشگیری از جنایات عمدی شامل قتل و ایراد و ضرب و جرح و پیشگیری، مقابله و کاهش سرقت های خشونت آمیز از موضوعات این قرارداد است.


نظر شما :