انعقاد تفاهم نامه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان با جهاددانشگاهی استان

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۹ کد : ۳۷۳۹۵ آموزشی
تفاهم نامه آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان و جهاددانشگاهی استان منعقد شد.
انعقاد تفاهم نامه آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان  با جهاددانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، در نشستی مشترک بین مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان و رئیس جهاددانشگاهی همدان، یکشنبه 9 آبان، تفاهم نامه آموزشی در حوزه صنعت گردشگری و هتلداری به امضا طرفین رسید.

وهب مختاران مدیرکل فنی و حرفه ای استان در این نشست ضمن تشکر از فعالیت ها و همکاری های جهاددانشگاهی در حوزه آموزش های مهارتی و اولویت قرار دادن به آنها گفت، بحث مهارت منابع انسانی و آموزش افراد برای خلق ثروت به جد در مفاهیم توسعه جهان امروز ورود پیدا کرده است که این امر برنامه ریزی آموزش مهارتی را بسیار پیچیده تر از قبل نموده است.

دکتر علی کلانترنیا رئیس جهاددانشگاهی همدان نیز گفت، اتفاق خوبی که در سال گذشته در جهاددانشگاهی اتفاق افتاد تغییر نام و هویت معاونت آموزشی به معاونت آموزشی و کارآفرینی بود که سوق فعالیت های این معاونت به سمت آموزش های مهارتی و نوآوری و کارآفرینی را نشان می دهد.

کلانترنیا اظهار کرد، استفاده متقابل طرفین مورد تفاهم از توانمندیهای آموزشی، مهارتی و امکانات و تجهیزات در جهت رشد و ارتقاء صنعت گردشگری استان، برنامه ریزی و اجرای دور های آموزشی، آزمون های مهارتی و حرفه ای و توانمند سازی شاغلین حوزه گردشگری و هتلداری استان از اهداف مهم این تفاهم می باشد.

وی، همکاری در نیازسنجی آموزشی و انجام مطالعات آینده پژوهی، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه گردشگری و هتلداری و صنایع غذایی و همچنین برگزاری همایش، کارگروه های تخصصی و نمایشگاه در این حوزه را تعهدات تفاهم نامه بیان کرد.


نظر شما :