انعقاد قرارداد پژوهشی اداره کل بهزیستی استان و جهاددانشگاهی همدان

۰۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۳ کد : ۵۳۰۶۹ پژوهشی
قرارداد پژوهشی، برنامه احصاء تعیین کننده های استانی آسیبهای اجتماعی، بین اداره کل بهزیستی استان و جهاددانشگاهی همدان منعقد شد.
انعقاد قرارداد پژوهشی اداره کل بهزیستی استان و جهاددانشگاهی همدان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان همدان، خلیل میرزایی معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان گفت: قرارداد پژوهشی، برنامه احصاء تعیین کننده های استانی آسیبهای اجتماعی، بین این مجموعه و اداره کل بهزیستی استان همدان امروز منعقد شد.

میرزایی افزود: موضوع این قرارداد پژوهشی توصیف و تحلیل داده های آسیب های اجتماعی، شامل اعتیاد، خشونت، سرمایه اجتماعی، روابط جنسی، شغل های کاذب از طریق روش کیفی (مصاحبه عمیق/ بحث گروهی/ دلفی)، جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان توسط جهاددانشگاهی همدان می باشد.

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان همچنین تعیین مولفه های خطر و محافظتی آسیبهای اجتماعی، تعیین شدت و وسعت و اهمیت و همچنین ترسیم روابط علی  و همبستگی عوامل خطر و محافظتی آسیبهای اجتماعی در مرکز استان را از اهداف این قرارداد برشمرد.


نظر شما :