برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی پرورش گیاهان دارویی وتولید قارچ خوراکی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۰۲۲ کشوری
برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی پرورش گیاهان دارویی وتولید قارچ خوراکی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دراین کارگاه های آموزشی که بیش از 60نفر از دانشجویان دانشگاه علم وهنر حضور داشتند مدرسان دوره های  فرآیند کاشت، داشت وبرداشت گیاهان دارویی وهمین طور تولید قارچ خوراکی را توضیح داده ونحوه کارآفرینی در این حوزه ها را تبیین نمودند.

گفتنی است، در ادامه این کارگاه ها نماینده اداره کل تعاون وکار استان یزد چگونگی فعالیت وحضور دانشجویان در این حوزه های کاری وحمایت های دولت از کارآفرینان این حوزه ها  را،  برای دانشجویان تشریح کرد.


نظر شما :