آموزشی - آرشیو

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

آزمون استخدامی شرکت کار و تامین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، آزمون استخدامی شرکت کار و تامین وابسته به سازمان تامین اجتماعی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی توسط جهاددانشگاهی همدان برگزار شد. سرپرست جهاددانشگاهی واحد همدان ضمن اعلام این خبر افزود، بالغ بر ۲۸۰۰۰ نفر در سراسر کشور در این آزمون شرکت کردند که سهم استان همدان ۵۴۶ نفر بود. علی کلانترنیا گفت: داوطلبین این آزمون در مجموعه های درمانی و اداری سازمان تامین اجتماعی بصورت قرارداد شرکتی جذب خواهند شد.

ادامه مطلب