فرهنگی - آرشیو

دیدار با خانواده جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس
بمناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت:

دیدار با خانواده جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس

رئیس جهاددانشگاهی همدان به همراه معاونین خود بمناسبت هفته دفاع مقدس با حضور در منزل ،جانباز ۷۰درصد همدانی و راوی کتاب "بعد از خدا تو سزاوار ستایشی"، آقای مسعود صاحبی از خانواده ایشان تجلیل کردند.

ادامه مطلب