ستادی - آرشیو

حمایت ویژه استانداری از طرح های در حال انجام جهاد دانشگاهی همدان
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری همدان؛

حمایت ویژه استانداری از طرح های در حال انجام جهاد دانشگاهی همدان

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری همدان بر پیگیری برای راه اندازی سریعتر مرکز جامع زنان و درمان ناباروری جهاددانشگاهی همدان تاکید کرد و حمایت ویژه استانداری از طرح های در حال انجام جهاددانشگاهی اعلام کرد.

ادامه مطلب