ستادی

نشست هم‌اندیشی با مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها در طرح ملی مشاغل خانگی

نشست هم‌اندیشی با مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها در طرح ملی مشاغل خانگی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، جلسه هم اندیشی با مشاوران امور بانوان فرمانداری شهرستان‌های استان همدان در خصوص تشریح طرح توسعه مشاغل خانگی برگزار شد. در این جلسه سرپرست جهاد دانشگاهی واحد همدان با اشاره به ظرفیت‌های جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی همواره خود را در چالش های بزرگ آزموده است و این بار با اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی وارد چالش اشتغال شده است. علی کلانترنیا با اشاره به سهمیه ۲۱۰۰ نفری استان همدان در این طرح افزود: طرح توسعه مشاغل خانگی در سه فاز مزیت شناسی، توانمندسازی و اتصال به بازار اجرا می شود که فاز آموزشی خود به دو بخش آموزش های عمومی شامل دانش بازاریابی در کارآفرینی و تخصصی شامل آموزش در حوزه رشته مورد نظر، تقسیم می شود. وی نکته مهم و وجه تمایز این طرح با سایر طرح های مشابه قبلی را در فاز اتصال به بازار دانست و بیان کرد: در طرح های این چنینی هرچه آموزش و تسهیلات بانکی داده شود اما اتصال به بازار صورت نگیرد در واقع رسیدن به هدف اصلی یعنی ایجاد شغل با موفقیت کمتری همراه خواهد بود که این مسئله به خوبی در این طرح حل شده است. سرپرست جهاددانشگاهی واحد همدان با بیان اینکه جهاد دانشگاهی متصل کننده پیشرانان و متقاضیان مشاغل خانگی است،  ادامه داد: پیشرانان همان کارآفرینان , صاحبان مشاغل , فعالان بازار و تولیدکنندگان، گروه دوم مورد تأکید در این طرح هستند که ممکن است با بازارهای مجازی و دیجیتال مارکتینگ آشنایی نداشته باشند که در این طرح آموزش به این گروه نیز دیده شده است. کلانترنیا اظهار کرد: جهاددانشگاهی سعی دارد با به کارگیری فروشگاه های مجازی در و کمک به برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های فصلی و ملی بتواند در توسعه و فروش بیش از پیش پیشرانان نقش آفرین باشد. وی در پایان از نمایندگان امور بانوان فرمانداری‌ها خواست تا با معرفی پیشرانان و تبلیغ جهت ثبت نام متقاضیان در توزیع یکسان متقاضیان در سطح استان یاری‌گر جهاد دانشگاهی باشند. در ادامه جلسه نیز گزارشی از اجرای طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان همدان توسط مرکز اشتغال ارائه شد و نمایندگان امور بانوان فرمانداری ها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بیان کردند.

ادامه مطلب